Andras egenheter
Det finns en sann historia om en konstnär som ombads att göra ett snabbporträtt av alla gäster på en fest. Det blev skratt och råa skämt när de färdiga skisserna lades fram. Tecknaren hade träffat mitt i prick! En sak framstod klart: samtliga kände med en gång igen de andra. Det var färre som kände igen sig själva. De flesta har en blind fläck i sin självbild. Ser andras egenheter men inte sina egna.- Välkommen in till min webbplats -