Låt andra gå före
»Barn lever sorglöst från dag till dag, eller borde åtminstone göra det. Men den vuxnes liv blir meningslöst om det inte innehåller någon målsättning. Ju mognare en individ är, desto mera vill den växa utöver sin egen intressesfär och omfatta omtanken om andra«, skrev psykoanalytikern Stefi Pedersen. Den sanna lyckan ligger ofta i att sätta sina egna behov i andra hand. Det kan vara i stort som i smått. Att avstå från att skynda sig till bästa platsen på bussen, att ägna en del av sin tid åt ideellt arbete, ge någon sin plats i kön, att lyssna noga på svaret då du frågar »Hur mår du?« Det myllrar av tillfällen där andras behov kan få komma först. Det gäller bara att se dem och att handla.- Välkommen in till min webbplats -