Ödmjuk inför livet
Våra liv är som sandslott som förr eller senare upplöses och förenas med vattnet. Droppar i det evigas hav. Även de största gärningarna går en dag ur tiden. Att förhålla sig ödmjuk inför livet innebär att ta till sig att livet är både kort och skört. Ens egen existens är varken mer eller mindre märkvärdig än någon annans. Ödmjukhet heter på latin humilitas, ett ord som är besläktat med ordet humussom betyder jord. Att vara ödmjuk är att vara jordnära och leva i en osminkad verklighet.- Välkommen in till min webbplats -